Om Bylander & Co Kommunikation AB

(English below)

 

Bylander & Co Kommunikation AB startade 2011. Företaget drivs och ägs av Britta Bylander, kommunikationskonsult med 25 års erfarenhet av internkommunikation, PR samt marknads-kommunikation (varav de senaste 11 åren på telekombolaget Ericsson).

 

Läs mer om Britta Bylander: Dagens industri, 20 oktober, 2011.

 

Vi använder oss av metoder och modeller för förändrings-kommunikation som säkrar att alla faser i ett förändringsprojekt hanteras framgångsrikt: förberedelsen, tillkännagivandet, genomförandet och avslutet.

 

Självklart arbetar vi så långt som möjligt med integrerad kommuni-kation för att säkra relevanta och koordinerade budskap intern såväl som externt.

 

Företaget erbjuder kunskap och expertis inom

 

  • Strategisk kommunikation
  • Förändringskommunikation
  • Kriskommunikation 
  • Intern- och externkommunikation 
  • PR

 

Vi erbjuder även förändringsledning för införande av nya it-system som kräver beteendeförändringar hos användarna, till exempel ny teknologi.

 

Exempel på kunder: Stockholms NyföretagarCentrum, Fastighetsägarna Stockholm, Assa Abloy och Öppen Skärgård för alla.

 

Bylander & Co ingår även i ett nätverkssamarbete med en kommunikationsbyrå som erbjuder reklam och varumärkestjänster, Spider (www.spiderstockholm.se).

 

 

(English) 

About Bylander & Co Kommunikation AB

 

Bylander & Co Kommunikation AB was founded in 2011. The company is managed and fully owned by Britta Bylander, communications consultant with 25 years of expertise (the latest 11 years at Ericsson, within the Telecoms industry). The company is part of a network including partners that provides knowhow and expertise in internal communications, marcom, PR, brand strategy, brand management, advertising and project management. We also offer IT implementation management for IT projects requiring a behavioral change from the users.

 

Bylander & Co applies and provides a change process on how to succesfully prepare, announce and implement a change project. Our offer also include services in the last phase, the follow up and closing of project.

 

Of course, we work with and integrated approach to secure that your change is communicated with relevant messages internally as well as externally. 

 

 

Bylander & Co Kommunikation AB © 2011

Bylander & Co Kommunikation AB