ATT LEDA MED INSIKT OCH BALANS


Förbättra din förmåga att leda dig själv och andra


Våra kurser ger dig:

  • Förståelse för hur du och din hjärna fungerar - inte minst när du blir triggad. Och hur det påverkar din reaktion och ditt beteende - dina emotionella förmågor.
  • Insikter i hur dina emotionella förmågor påverkar hur du leder dig själva och andra.
  • Kunskap och erfarenhet av hur mindfulness-övningar (mental träning) hjälper dig att hålla balansen även i utmanande situationer.
  • Verktyg för att motivera dig själv i situationer när du tvivlar på dig själv eller känner rädsla för att misslyckas.
  • Inblick i vad empati är och hur det påverkar dig och andra.
  • Verktyg för att hitta din inneboende motivation och glädje.

Sagt om

Search Inside Yourself


"Programmet gav mig omedelbart energi. Jag fick också med mig verktyg för att hantera olika svåra och utmanande situationer."


"Kursen fick mig att börja fundera på hur jag interagerar med andra människor och gav idéer om hur jag vill vara som ledare, förälder, partner och vän. Den gav mig också mod till att tillåta mig drömma om hur jag skulle vilja att mitt liv såg ut."


"Lärde mig massor om mig själv genom att jag kunde förstå hur vår hjärna fungerar. Jag fick insikter som hjälper mig mycket i mitt dagliga liv." 


"Måste erkänna att jag var väldigt skeptisk till att vi skulle jobba med mindfulness. Jag tror att kanske flera i gruppen också var ovana. Men efter att vi gjort några få övningarnas satte vi oss alla helt naturligt med händerna i knät, sträckte på ryggen, blundade och följde med i till exempel meditationerna. Det kändes snabbt väldigt naturligt." 


Jag uppskattade mycket alla övningar som vi fick göra med alla andra i gruppen. Tyckte det var spännande att höra hur de såg på saker och ting. Blev väldigt förvånad hur snabbt vi började dela saker med varandra. Ett slag tillit som infann sig snabbt och som inspirerades av kursens upplägg, tror jag."


" Jag fann ett fantastiskt lugn."


Samtliga citat är tagna från kursutvärderingar av Search Inside Yourself-program genomförda 2020-2021. Samtliga kurser genomfördes online på grund av pandemin.