ATT LEDA MED INSIKT OCH BALANS


Förbättra din förmåga att leda dig själv och andra


Våra kurser ger dig:

  • Förståelse för hur din hjärna fungerar. Och hur det påverkar dina reaktioner och beteenden.
  • Insikter i dina emotionella förmågor och hur de påverkar hur du leder dig själva och andra.
  • Inblick i vad empati är och varför det är viktigt i samspela med andra.
  • Strategier för hur du kan behålla balansen i situationer när du tvivlar på dig själv, eller känner rädsla för att misslyckas.
  • Verktyg för att hitta din inneboende motivation och glädje.
  • Kunskap och erfarenhet av hur bland annat mindfulness-övningar (mental träning) hjälper dig att bibehålla lugnet även i utmanande situationer.

Sagt om

Search Inside Yourself


"Programmet gav mig omedelbart energi. Jag fick också med mig verktyg för att hantera olika svåra och utmanande situationer."


"Kursen fick mig att börja fundera på hur jag interagerar med andra människor och gav idéer om hur jag vill vara som ledare, förälder, partner och vän. Den gav mig också mod till att tillåta mig drömma om hur jag skulle vilja att mitt liv såg ut."


"Lärde mig massor om mig själv genom att jag kunde förstå hur vår hjärna fungerar. Jag fick insikter som hjälper mig mycket i mitt dagliga liv." 


"Måste erkänna att jag var väldigt skeptisk till att vi skulle jobba med mindfulness. Jag tror att kanske flera i gruppen också var ovana. Men efter att vi gjort några få övningar kändes det snabbt väldigt naturligt." 


"Jag uppskattade mycket alla övningar som vi fick göra med alla andra i gruppen. Tyckte det var spännande att höra hur de såg på saker och ting. Blev väldigt förvånad hur snabbt vi började dela saker med varandra. Ett slag tillit som infann sig snabbt och som inspirerades av kursens upplägg, tror jag."


" Jag fann ett fantastiskt lugn."


Samtliga citat är tagna från kursutvärderingar av Search Inside Yourself-program genomförda 2020-2021. Samtliga kurser genomfördes online på grund av pandemin.