KALENDARIUM

Search Inside Yourself

21-22 oktober, 2-dagarskurs, Vrena


På Lindeborgs eco-retreat i Vrena blir SIY en upplevelse utöver det vanliga. Den vackra miljön och de vackra omgivningarna förstärker viljan att utforska sig själv men också att lyssna på andras upplvelser.


Vi håller kurserna i små grupper för att ytterligare förstärka känslan av den personliga kontakten mellan deltagarna och mellan lärare och deltagare.


Sker i samarbete med Leader Evolve.

Search Inside Yourself

20, 27 oktober, 10, 17 november, online


Onlinekursen ger dig tillfälle att dela upp kursen på 4 halvdagar. Mellan varje tillfälle får du en hemuppgift och du får möjlighet att samla på dig frågor och funderingar kring det vi gått igenom. Här kan alla delta oavsett var i landet du befinner dig.


Tidigare kursdeltagare vittnar om att upplevelser finns kvar även i onlineversionen. Vi jobbar med verktyget för att behålla den personliga kontakten deltagare emellan.


Sker i samarbete med Sverige Kommunikatörer.

Jämvikt i arbetslivet

29, 12, 19 november, online


Hur du anpassar dig och samtidigt står stadigt i ett föränderligt arbetsliv.


Unde de tre tillfällena arbetar vi med verktyg för att hjälpa dig behålla din jämvikt i när det blir som mest stressigt.


Verktygen du får kan direkt tillämpas i ditt arbetsliv såväl som ditt arbetsliv.


Sker i samarbete med Hammer & Hanborg.


VÅRENS KURSER

Search Inside Yourself

16-17 mars, 2-dagarskurs, Stockholm


Onlinekursen ger dig tillfälle att dela upp kursen på 4 halvdagar. Mellan varje tillfälle får du en hemuppgift och du får möjlighet att samla på dig frågor och funderingar kring det vi gått igenom. Här kan alla delta oavsett var i landet du befinner dig.


Tidigare kursdeltagare vittnar om att upplevelser finns kvar även i onlineversionen. Vi jobbar med verktyget för att behålla den personliga kontakten deltagare emellan.


Sker i samarbete med Sverige Kommunikatörer.

Search Inside Yourself

4, 11, 18, 25 mars, online, engelska


Onlinekursen ger dig tillfälle att dela upp kursen på 4 halvdagar. Mellan varje tillfälle får du en hemuppgift och du får möjlighet att samla på dig frågor och funderingar kring det vi gått igenom. Här kan alla delta oavsett var i landet du befinner dig.


Tidigare kursdeltagare vittnar om att upplevelser finns kvar även i onlineversionen. Vi jobbar med verktyget för att behålla den personliga kontakten deltagare emellan.


Sker i samarbete med Insightbased Leadership i Frankrike.

Jämvikt i arbetslivet

4, 11, 18 februari, online


Hur du anpassar dig och samtidigt står stadigt i ett föränderligt arbetsliv.


Under de tre tillfällena arbetar vi med verktyg för att hjälpa dig behålla din jämvikt i när det blir som mest stressigt.


Verktygen du får kan direkt tillämpas i ditt arbetsliv såväl som ditt arbetsliv.


Sker i samarbete med Hammer & Hanborg.