KALENDARIUM HÖST 2023

Search Inside Yourself

Datum kommer, 2-dagarskurs, Vrena


På Lindeborgs eco-retreat i Vrena blir SIY en upplevelse utöver det vanliga. Den vackra miljön och de vackra omgivningarna förstärker viljan att utforska sig själv men också att lyssna på andras upplvelser.


Vi håller kurserna i små grupper för att ytterligare förstärka känslan av den personliga kontakten mellan deltagarna och mellan lärare och deltagare.


Sker i samarbete med Leader Evolve.

Search Inside Yourself

24/11, 8, 15/12, 1 dag live, 2 halvdagar online


Vi provar att ha en hybridkurs för att förena det bästa av live och online. Vi ses en heldag och fortsätter sedan två halvdagar online. Mellan varje tillfälle får du en hemuppgift och du får möjlighet att samla på dig frågor och funderingar kring det vi gått igenom. 


Tidigare kursdeltagare vittnar om att det händer mycket mellan kustillfällena då man kan smälta det man fått med sig.


Vi lägger stor möda på online-sessionerna för att bibehålla den personliga kontakten deltagare emellan. Och mellan deltagare och kursledare.


Sker i samarbete med Sveriges Kommunikatörer.

Skräddarsydda SIY

Live, hybrid eller online


Våra skräddarsydda kurser får genomgående väldigt höga utvärderingar. När hela teamet eller avdelningen får samlas i två dagar, eller i återkommande halvdagar på en SIY-kurs är det något magiskt som sker. 


Under kurserna har vi sett att förståelsen mellan kollegor ökar och ofta uppstår en ny nyfikenhet på varandra och på hur vi kan samarbeta på ett mer hållbart sätt.  


Vi bygger något nytt tillsammans, under respektfulla och empatiska former.