KURSLEDARE

Britta Bylander


Britta Bylander har arbetat inom ett flertal globala och svenska företag med kommunikations- och förändringsstöd för ledare på alla nivåer, från första linjens chef till koncernledning. Hon har arbetat i företag som bland annat Ericsson, ICA, SAS, ASSA ABLOY, Vinge Advokatbyrå, Permobil, Folksam samt Electrolux.


Sedan 2011 driver Britta en egen konsultverksamhet som erbjuder ledarstöd vid bland annat större förändringsinsatser. Hon har även erfarenhet av ledarutveckling, coaching och utbildning.


Britta är kommunikatör och förändringsledare. Hon är diplomerad mindfulnessinstruktör  och certifierad lärare i ledarskapsprogrammet Search Inside Yourself. Certifieringen görs av Search Inside Yourself Leadership Institute i San Francisco, USA.


Många av kurserna sker i samarbete med Sofie Reutercrona, Carl Lindeborg på Leader Evolve och Sveriges Kommunikatörer.

Kursledarkollegor

Carl Lindeborg

Sofie Reutercrona