VÅRA KURSER 

Search Inside Yourself

Öka din förmåga att leda dig själv och andra


Det forskningsbaserade 2-dagars programmet Search Inside Yourself föddes och utvecklades på Google 2012. Det har sedan dess inte bara erövrat Silicon Valley och utan även stora delar av världen. Nu finns programmet även i Sverige.


Skapandet och framtagandet av Search Inside Yourself (SIY) samlade världens experter i neurovetenskap, emotionell intelligens, positiv psykologi och mindfulness från lärosäten som bland annat Stanford University i Kalifornien, Texas University, University of Wisconsin, Sorbonne i Paris och Max Planck Society i Berlin. 


Syftet med SIY är att ge tillräckligt mycket evidensbaserad kunskap och praktisk övning för att på kort tid se verkliga resultat. Programmet ger deltagarna verktyg för att öka sina emotionella förmågor och därigenom förbättra sitt personliga ledarskap. Ett gott ledarskap börjar med förmågan att leda sig själv – därav namnet på programmet, Search inside yourself.


Företag som använt programmet i utvecklingen av sina medarbetare är bland annat Facebook, Salesforce, LinkedIn och SAP (det tyska ingenjörsföretaget har dessutom utbildat 42 interna lärare som kontinuerligt håller SIY-programmet för SAP-medarbetare globalt).


Mer om SAPs mindfulnesssatsning.

Jämvikt i vardagen

Hur du anpassar dig och samtidigt står stadigt i ett föränderligt arbetsliv


Vi har alla olika sätt att ta oss an och bemästra oväntade eller ovälkomna hinder eller misslyckanden som möter oss i vår vardag. Hur snabbt eller långsamt vi återhämtar oss är olika från individ till individ. Hur hanterar du utmaningarna i din vardag? Hur leder du sig själv när något oförutsett hinder eller misslyckande uppstår?


Alla kan träna på att bibehålla sin inre jämvikt. Ju mer vi tränar på att hantera motgångar desto mer utvecklar vi vår resiliens – vår motståndskraft och förmåga till återhämtning. I vår tid och värld är resiliensen en allt viktigare förmåga för ett gott ledarskap, vare sig vi leder oss själv eller andra.


Kursen Jämvikt i vardagen guidar dig i beteenden, mentala vanor och mindfulnessövningar som utvecklar förmågan att bibehålla jämvikten i en alltmer föränderlig och oförutsägbar tid och värld. Deltagarna erbjuds direkt tillämpbara, enkla och praktiska verktyg.